Ghana

Emtee ft S’Villa X Snymaan

[Chorus]
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Njalo beza ngemibono
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Wayisusa uzoyimela kau?
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ncono siphumele ngaphandle
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo nakhu ngidlalwa ngabantu
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo nanku ngidlalwa ngabantu

[Verse 1: eMTee]
Vele banomona, that’s a fact
Fake niggas stab you in the back
And when you make it, niggas don’t know how to act
All I see is snakes and some rats
Okay there they go blowing up my phone
Won’t leave me alone
Say they want a loan
Get offended when I tell them “No”
There they go, blowing up my phone
Wont leave me alone
Say they want a loan
Get offended when I tell them “No”

[Chorus]
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Njalo beza ngemibono
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Wayisusa uzoyimela kau?
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ncono siphumele ngaphandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo nakhu ngidlalwa ngabantu
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Aibo nanku ngidlalwa ngabantu

[Verse 2: Snymaan]
Suka kulo festile makhelwan’ uthand uk’kgoba
Inkul’ oy’funa kumi ngoku
Sendithand’ ukgoga
Lonto aw’nanyani ngoba ngoku uthand’ uk’xoka
Nd’yak’ nqanda makhelwane yazi mna and’thand uk’thetha
Abavakashi bam babalwa nguwe
Iy’mfihlelwa zam zaziwa ngawe
Zonk’ iykona zam zaziwa nguwe
Bayathakath’ abantu
Abantu, banomona

[Chorus]
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Njalo beza ngemibono
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Wayisusa uzoyimela kau?
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ncono siphumele ngaphandle
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo nakhu ngidlalwa ngabantu
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Aibo nanku ngidlalwa ngabantu

[Verse 3: eMTee]
Yah vele banomona
They hate that I’m on
Bla bla ngemi lomo
Lapho I put em on
Please be on my song
I never do wrong
Don’t try to break me I’m strong
And if you play me I’m gone
Ey abantu banomona buzamina
Ubabheke ebusweni mangiwinner
Kodwa Mina ngiyi ndoda ngisazoqina
K’dala ngisho ngith’ ivili liyajika

[Chorus]
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Njalo beza ngemibono
Heyi abantu, banomona (Abantu, abantu bang’ phelelisa ngamadla)
Wayisusa uzoyimela kau?
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ncono siphumele ngaphandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo nakhu ngidlalwa ngabantu
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Ngizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Haibo ngizizwa ngiphelelwa ngamandla
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
Aibo nanku ngidlalwa ngabantu

[Outro]
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)
(Ngizizwa ngiphelelwa ngamandla)FashionAfric News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button